Dit kost een warmtepomp (aankoopkosten, besparing, terugverdientijd)

Een warmtepomp kost gemiddeld €8.400. De bedrijfskosten zijn ongeveer €833 per jaar. Het bespaart gemiddeld 427 per jaar en heeft een terugverdientijd van 20 jaar. De exacte kosten zijn afhankelijk van de grootte en het type warmtepomp, de prijs van elektriciteit en uw energieverbruik. Ook is het temperatuurverschil tussen de benodigde warmte en de warmtebron van invloed op het rendement en daarmee op de bedrijfskosten van de warmtepomp.

Er zijn vier verschillende typen warmtepompen. Elk heeft zijn eigen kosten, efficiëntie en terugverdientijd. De vier soorten zijn:

  • Luchtbron : haalt energie uit de lucht
  • Grondbron : haalt energie uit de grond of uit grondwater
  • Ventilatie : haalt energie uit het warmteverlies van uw mechanische ventilatie
  • Hybride : een combinatie van een warmtepomp en een ander verwarmingssysteem zoals een gasboiler


Overzichtstabel warmtepompkosten

De volgende tabel geeft een idee van de kosten, het rendement en de terugverdientijd die u kunt verwachten voor de verschillende typen warmtepompen. De werkelijke kosten en efficiëntie zijn echter sterk afhankelijk van uw specifieke situatie. Daarom kan de informatie in de tabel alleen worden gebruikt om u een algemeen idee te geven van wat u kunt verwachten.

De informatie in de tabel is gebaseerd op de aanname dat uw woning gemiddeld geïsoleerd is en meerdere buitenmuren heeft (u bent dus niet aan alle kanten geïsoleerd door omliggende huizen of appartementen). Er wordt ook uitgegaan van een huishouden van drie personen.

Als uw isolatie beter is dan de veronderstelling, kunt u lagere bedrijfskosten en een kortere terugverdientijd verwachten. Als u een zeer slechte isolatie hebt, verlies je meer warmte. Je maandelijkse kosten en de terugverdientijd zullen dan hoger zijn.

Een typische lucht warmtepomp

Voor de meest accurate kosten kunt u het beste de kosten voor gas en/of elektra opzoeken in uw eigen energiecontract. Deze tabel gebruikt de energieprijzen zoals verwacht door het Centraal Planbureau voor de Leefomgeving voor 2030. dat houdt in: €1 per kubieke meter gas (m³) en €0,22 per kilowattuur (kWh). Deze keuze is gemaakt omdat de energieprijzen enorm fluctueren en per contract sterk kunnen verschillen. Op de website van Milieucentraal is hier meer informatie over te vinden.

  • Elektriciteitsprijs: € 0,22/kWh
  • Gasprijs: € 1/m³
  • Gasverbruik per jaar: 1.000 m³
Type verwarmingEnergiegebruik per jaar WarmteafgifteEfficiëntieGebruikskosten per jaarGemiddelde besparing per jaar (in vergelijking met gas)
Gasinstallatie1000 m³ gas16 – 30 kW80 – 95%
€1.260*
N.v.t.
Electrische ketel10.550 kWh15 kW100%€2321-€1061
Luchtbron warmtepomp2.800 kWh 3 – 12 kW100 – 400 %€616
€644**
Grond (grondwater) warmtepomp2.100 kWh 4 – 16 kW200 – 400 %€462€798**
Ventilatie warmtepomp800 m³ gas + 1.600 kWh10.55 kW100+%€1152€108
Hybride warmtepomp750 m³ gas + 1.600 kWh10.55 kW100+%€1102€158
Tabel 3: energieverbruik, besparing en terugverdientijd per verwarmingssysteem.
(bron)

*Dit is inclusief kosten voor gasaansluiting (€260 per jaar)
**Besparing is gebaseerd op zowel rendement als het niet meer betalen voor de gasaansluiting.


Tabel uitleg

* De besparingen van zowel een lucht- als aardwarmtepomp omvatten hun directe kostenbesparingen door een laag energieverbruik en het niet meer hoeven betalen voor een gasaansluiting. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat je overstapt van koken op gas naar elektrisch koken.

Technisch gezien zou dit de kosten iets verhogen, omdat koken dan wat duurder wordt. Gas gebruiken om te koken is namelijk goedkoper dan elektrisch koken. Dit is echter een verwaarloosbaar bedrag in vergelijking met de verwarmingskosten.

Aardwarmtepompen: aanschafkosten en bedrijfskosten

Hoewel een aardwarmtepomp veruit de laagste bedrijfskoten heeft, is het veel duurder in aanschaf. De te verwachten terugverdientijd van een aardwarmtepomp is wel gelijk aan die van een luchtwarmtepomp, ergens tussen de 10 en 20 jaar.


Aanschafkosten aardwarmtepomp

De prijs van een warmtepomp is afhankelijk van de grootte (een grotere warmtepomp kan meer warmte produceren), maar ook van het type. De verschillende typen hebben elk zeer verschillende installatiekosten. Een aardwarmtepomp is bijvoorbeeld duurder om te installeren omdat er een gat in de grond moet worden geboord.

De kosten van een aardwarmtepomp kunnen uiteenlopen afhankelijk van hoe diep er geboord moet worden. Voor sommige aardwarmtepompen worden er leidingen gelegd tot wel 120 meter diep ( bron ). Maar het is ook mogelijk dat leidingen aan het oppervlakte voldoende zijn. Neem contact op met een installatiebedrijf om te bespreken wat in uw situatie het beste is.


Bedrijfskosten aardwarmtepomp

Een aardwarmtepomp heeft de laagste bedrijfskosten omdat deze het meest efficiënt werkt, het hele jaar door. Het is efficiënter dan een lucht-water warmtepomp omdat de grond of het grondwater een stabielere temperatuur heeft.

Zowel de grond als het grondwater bereiken geen temperaturen onder het vriespunt, ook niet als de lucht dat wel doet. Daarom gebruikt een aardwarmtepomp tijdens de koude maanden nog steeds relatief weinig elektriciteit. Een luchtwarmtepomp daarentegen moet harder werken als de buitenlucht koud is. Het elektriciteitsgebruik gaat daardoor omhoog in de winter.

Totale jaarlijkse kosten vergeleken

De volgende tabel toont de totale jaarlijkse kosten van de verschillende typen warmtepompen. Hierbij zijn de aanschafkosten, gebruikskosten, onderhoud en levensduur meegenomen. Ik heb dezelfde kosten voor een gas- en elektrische oven toegevoegd om ze te kunnen vergelijken.

Verwarmingssysteem Jaarlijkse kosten
Gasinstallatie€1374
Elektrische ketel€2392
Luchtbron warmtepomp€1129
Aardwarmtepomp€1162
Ventilatie warmtepomp€1612
Hybride warmtepomp€1630
Tabel 2: Jaarlijkse kosten verwarmingssystemen


Deze tabel maakt duidelijk dat de kosten van een elektrische ketel veel hoger zijn dan de alternatieven. Voor een verwarmingsinstallatie op elektriciteit is een warmtepomp overduidelijk de betere keuze. Een gasinstallatie is nog steeds concurrerend met de hybride en ventilatiewarmtepomp. Maar de lucht- en aardwarmtepomp zijn de goedkoopste opties voor de lange termijn.

Als we alleen naar de gemiddelde jaarlijkse kosten kijken, is een lucht- of grondwarmtepomp duidelijk de beste keuze. Bedenk wel dat de kosten niet gelijkmatig over al hun gebruiksjaren verdeeld. Aankoopkosten zijn de eerste kosten die u moet betalen en bepalen in grote mate of u het überhaupt kunnen betalen.

Is er een verschil in kosten of efficiëntie tussen lucht- of waterverwarming?

Warmtepompen kunnen zowel lucht als water verwarmen. Ik heb de twee opties echter niet gescheiden in de kostentabel. Het verwarmen van water of lucht verandert niets aan het energieverbruik, de efficiëntie of de bedrijfskosten van uw warmtepomp. Het kan echter de installatiekosten een beetje veranderen. Dit hangt af van uw aannemer en zal waarschijnlijk geen groot verschil maken.

Weet je niet zeker of je direct warme lucht wilt creëren of de warmtepomp wilt aansluiten op je (water)radiator, denk dan aan het volgende. Het creëren van warme lucht in plaats van water heeft als voordeel dat het omkeerbaar is. Daarom kan een warmtepomp die warme lucht produceert ook als airconditioning worden gebruikt. Als je water verwarmt in plaats van lucht, is het niet bruikbaar als airconditioning, omdat lucht koelen met water in een radiator niet werkt.

Een warmtepomp die warme lucht creëert, kan ook
worden gebruikt om de lucht te koelen


Beschikbare subsidies op warmtepompen

Warmtepompen worden vanaf 2026 de norm in Nederland. Dat houdt in dat vanaf 2026 elke CV ketel die vervangen moet worden minimaal vervangen moet worden door een hybride warmtepomp. U kunt niet meer een nieuwe CV ketel zonder warmtepomp installeren.

De subsidie op warmtepompen ligt tussen de € 1.950 en € 5.100, afhankelijk van het type en het vermogen. Daarnaast zijn er eisen aan de warmtepomp en datum van installatie om subsidie te kunnen ontvangen. Zo moet de warmtepomp onder andere nieuw zijn en je mag hem niet zelf aansluiten.

Meer informatie is te vinden op de website van milieucentraal.