Warmtepompen: voor- en nadelen

Warmtepompen zijn een uitstekende manier om een ​​gebouw duurzaam en energiezuinig te verwarmen. Er zijn veel voordelen aan het gebruik van een warmtepomp. Ook zijn er enkele nadelen en andere zaken waar u rekening mee moet.

Dit artikel geeft een compleet overzicht van alle voor- en nadelen van warmtepompen.


Voordelen warmtepomp

Warmtepompen hebben veel voordelen voor duurzaam en energiezuinig verwarmen en koelen. Laten we er meteen in duiken.


Warmtepompen zijn zeer efficiënt

Een warmtepomp is altijd minimaal 100% efficiënt. Als het buiten erg koud is, gebruikt de warmtepomp zijn elektriciteit alleen om warmte op te wekken. Het zal dezelfde hoeveelheid energie gebruiken om te draaien als het produceert in de vorm van warmte.

Warmtepompen en kachels die op elektriciteit werken, zijn altijd 100% efficiënt. Er worden geen brandstoffen verbrand, dus er is geen uitlaat nodig. Er gaat dus geen warmte verloren via de uitlaat en alle energie wordt omgezet in warmte.

Meestal is een warmtepomp veel efficiënter dan 100%. Een warmtepomp kan namelijk een rendement halen van 400%. Dit komt door de manier waarop warmtepompen werken. Warmtepompen gebruiken een kleine hoeveelheid elektriciteit om warmte te onttrekken aan de lucht, de grond, het grondwater of een uitlaatpijp.


In het kort werkt een warmtepomp als volgt:

Een warmtepomp werkt op dezelfde manier als een koelkast. Het gebruikt een vloeistof die gemakkelijk warmte opneemt uit de omgeving, zoals de lucht, de grond of het grondwater. Deze vloeistof kookt en verdampt bij temperaturen ver onder het vriespunt (net zoals water verdampt en kookt bij 100 graden).

De vloeistof wordt vervolgens het huis in geleid. Daar wordt het weer vloeibaar gemaakt door de druk te verhogen met behulp van elektriciteit. Wanneer de vloeistof vloeibaar wordt (condenseert), geeft deze zijn opgeslagen warmte af. Hiermee kan water worden verwarmd of warme lucht worden gecreëerd.

Gemiddeld is een bodemwarmtepomp het meest efficiënte type warmtepomp. Dit is het geval omdat de grond en het grondwater ook in de winter relatief warm blijven. Er is dus altijd voldoende warmte om te gebruiken. Luchtwarmtepompen zijn wat minder efficiënt in de winter, omdat de lucht dan vrij koud is.


Er zijn vijf typen warmtepompen

Er zijn vijf typen warmtepompen beschikbaar. Alle vijf gebruiken ze elektriciteit om energie te onttrekken aan een verschillende bron. De vijf soorten zijn:

 • Luchtbron (onttrekt energie uit de lucht)
 • Grondbron (onttrekt energie uit de grond)
 • Grondwaterbron (onttrekt energie uit grond en of grondwater)
 • Ventilatie (onttrekt energie uit lucht in uw mechanische ventilatie)
 • Hybride (een combinatie van een lucht warmtepomp en een ander verwarmingssysteem zoals een gasboiler)

Er zijn veel mogelijkheden om een ​​warmtepomp te installeren. Het hangt af van uw situatie en budget welke het beste bij u past.

Een uitlaat- of hybride warmtepomp is relatief goedkoop en zorgt ervoor dat je bij te lage buitentemperaturen kunt overstappen op bijvoorbeeld een gasketel.

Een aardwarmtepomp (grondwarmtepomp/bodemwarmtepomp) is de duurste optie, maar heeft een hoog rendement en lage bedrijfskosten.

Een schematische tekening van warmtewisseling uit leidingen van een bodemwarmtepomp.
Kbentekik, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons


Warmtepompen hebben lage bedrijfskosten

Omdat een warmtepomp een rendement heeft tussen 100 en 400%, heeft hij maar weinig elektriciteit nodig om te draaien. Dit betekent dat uw energierekening naar beneden gaat door lage gebruikskosten.

De volgende tabel toont de bedrijfskosten en verwachte besparingen van de verschillende typen warmtepompen.

Voor de meest accurate kosten kunt u het beste de kosten voor gas en/of elektra opzoeken in uw eigen energiecontract. Deze tabel gebruikt de energieprijzen zoals verwacht door het Centraal Planbureau voor de Leefomgeving voor 2030. dat houdt in: €1 per kubieke meter gas (m³) en €0,22 per kilowattuur (kWh). Deze keuze is gemaakt omdat de energieprijzen enorm fluctueren en per contract sterk kunnen verschillen. Op de website van Milieucentraal is hier meer informatie over te vinden.

De tabel gaat uit van het volgende:

 • Elektriciteitsprijs: € 0,22/kWh
 • Gasprijs: € 1/m³
 • Gasverbruik per jaar: 1.000 m³
 • Een gemiddeld geïsoleerd gebouw
 • Een 3 persoons huishouden
Warmtepomptype
+ (kW warmteafgifte)
Gemiddelde bedrijfskostenGemiddelde jaarlijkse besparing
Lucht
(3 tot 12 kW)
€ 616€644*
Aardwarmte
(4 tot 16 kW)
€ 462€798*
Ventilatie
(10,55 kW)
€1152N.v.t
Hybride
(10,55 kW)
€1102N.v.t

Tabel 1: Gemiddelde bedrijfskosten en jaarlijkse besparingen per type warmtepomp. ( bron )
*Besparingen zijn zowel gebaseerd op efficiëntie als op het niet meer betalen voor de gasaansluiting.


Meer weten over de kosten van warmtepompen? Je kunt mijn artikel lezen: This is how much a heat pump costs (Purchase costs, yearly savings, ROI). In dit artikel is een meer complete tabel opgenomen waarin de aanschafkosten, het energieverbruik en het verwachte terugverdientijd worden weergegeven.


Warmtepompen zijn een duurzame vorm van verwarmen

Omdat een warmtepomp zo efficiënt is, verbruikt hij heel weinig energie. Daarom wordt het energieverbruik normaal gesproken verminderd bij het overschakelen naar een warmtepomp.

Bovendien verbrandt een warmtepomp geen fossiele brandstoffen, maar draait deze uitsluitend op elektriciteit. Doordat er gebruik kan worden gemaakt van groene stroom, kan een warmtepomp een volledig duurzame manier van verwarmen zijn. U kunt bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen om de benodigde elektriciteit voor uw warmtepomp op te wekken.

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van een energieleverancier die groene, duurzaam opgewekte stroom levert. Het gebruik van groene energie vermindert de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk.

Een grond-water warmtepomp is de meest duurzame optie. Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) noemde ze de meest energie-efficiënte, milieuvriendelijke en kosteneffectieve systemen voor verwarming en airconditioning die er zijn.

Daarnaast heeft een warmtepomp een lange levensduur. Een warmtepomp is daarom een ​​uitstekende optie om duurzaam te verwarmen en draagt ​​onder andere bij aan de sustainable development goals van de verenigde naties.


Warmtepompen hebben een lange levensduur

Gemiddeld gaat een warmtepomp ongeveer 15 jaar mee. Met regelmatig professioneel onderhoud kan de levensduur van een warmtepomp worden verlengd tot 20 tot 25 jaar.

Omdat warmtepompen een relatief nieuwe technologie zijn, zijn er niet veel gegevens beschikbaar over hun levensduur. Een bedrijf genaamd termo-plus maakt al 27 jaar warmtepompen en schat de kans op een lange levensduur als volgt in:

 • Meer dan 10 jaar: 99% kans
 • Meer dan 15 jaar: 98% kans
 • Meer dan 20 jaar: 95% kans
 • Minimaal 25 jaar in optimale omstandigheden: 80-90% kans

Bovenstaande levensverwachtingen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat ze worden gebruikt en geïnstalleerd zoals bedoeld. Het veronderstelt ook regelmatig gepland onderhoud en tijdige reparaties. (bron)


Een warmtepomp kan warme lucht en warm water produceren

Een warmtepomp kan naar keuze warme lucht, warm water of beide produceren. Ongeacht het type warmtepomp. Dit warme water kunt u bijvoorbeeld gebruiken in uw cv-installatie of vloerverwarming. Ook kan het worden aangesloten op uw cv leidingen om bijvoorbeeld warm kraanwater te leveren.


Warmtepompen kunnen ook als airconditioning worden gebruikt

Warmtepompen die warme lucht produceren, kunnen ook worden gebruikt om de lucht te koelen. Een warmtepomp werkt in principe als een koelkast. Het onttrekt warmte aan een ruimte en geeft deze warmte vrij aan een andere ruimte. Bij verwarming haalt het warmte uit de buitenlucht en geeft deze aan je binnenlucht. Dit proces kan worden omgekeerd om warmte uit je huis te halen en naar buiten te brengen.

Om deze airconditioningfunctie te laten werken, heeft u een warmtepomp nodig die de mogelijkheid heeft om warme lucht te produceren. Een warmtepomp die alleen warm water kan produceren, kan niet worden gebruikt om uw binnenlucht af te koelen. Dat komt omdat water meer tijd nodig heeft om op te warmen dan lucht. Daardoor zal het onttrekken van warmte uit de lucht te langzaam gaan.


Foto door Dan LeFebvre op Unsplash.
63 graden Fahrenheit is 17 graden Celsius


Warmtepompen kunnen worden gebruikt om de lucht te ontvochtigen

Warmtepompen kunnen helpen de luchtvochtigheid te verlagen en een comfortabeler huis te creëren. Wanneer een warmtepomp is ingesteld om de binnenlucht te koelen, zorgt deze ervoor dat het vocht in de lucht condenseert op de spoelen (een intern onderdeel van de warmtepomp). Dit water wordt vervolgens via een aparte leiding afgevoerd.

Vocht in de lucht condenseert bij afkoeling omdat lucht bij lage temperaturen minder water kan vasthouden. Daarom ontstaat er condens wanneer de lucht in contact komt met de spoelen van de warmtepomp die warmte onttrekken.

Sommige warmtepompen hebben een ‘droge’ stand. Deze modus kan worden ingeschakeld wanneer de gewenste kamertemperatuur is bereikt om vervolgens de luchtvochtigheid te verlagen. In deze modus schakelt de warmtepomp continu tussen verwarmen en koelen om de temperatuur te handhaven. ( bron )


Warmtepompen zijn ideaal voor vloer- en wandverwarming

Vloerverwarming en wandverwarming worden steeds populairder. Gelukkig is een warmtepomp ideaal voor dit soort verwarming.

Een van de belangrijkste verschillen tussen een warmtepomp en andere verwarmingsopties is dat warmtepompen relatief lage temperaturen genereren. Verwarmingssystemen op brandstofbasis creëren vaak zeer hete lucht of water (tot 80 °C). Warmtepompen genereren alleen warmte tussen 45 en 55°C.

Deze lage temperatuur verwarming is ideaal voor vloer- en wandverwarmingen. Deze systemen werken namelijk al op lagere temperaturen omdat ze een veel groter oppervlak hebben dan radiatoren. Hierdoor is de warmte-uitwisseling veel effectiever en zijn lagere temperaturen voldoende om de kamer te verwarmen.


Warmtepompen zijn relatief stil

De meeste warmtepompen produceren ongeveer 40 decibel (dB) geluid. Dat is ongeveer het geluidsniveau in een bibliotheek. Alles onder de 40 dB wordt als stil beschouwd.

Gemiddeld produceert een warmtepomp tussen de 27 en 60 decibel. Dit is ongeveer het geluidsniveau van een koelkast, wat niet verwonderlijk is aangezien een warmtepomp ongeveer hetzelfde werkt als een koelkast.

Foto door Kristina Flour op Unsplash


Welke warmtepompcomponenten maken geluid?

Het geluid dat een warmtepomp maakt, komt van de bewegende componenten. Een lucht-water warmtepomp heeft over het algemeen een ventilator, die buiten een hoogfrequent zoemend geluid maakt. Sommige moderne lucht/water warmtepompen hebben echter geen buitenunit nodig. Ze staan in verbinding met de buitenlucht door gaten in de buitenmuur.

Het binnengedeelte van een warmtepomp bevat een compressor (een compressor perst lucht samen). Dit onderdeel is verantwoordelijk voor wat laagfrequent neuriën.

Grondwarmtepompen bevinden zich meestal ondergronds en maken geen gebruik van een ventilator. Daarom zijn ze stiller dan lucht-water warmtepompen.

Voordat u een warmtepomp installeert, is het verstandig de lokale regelgeving met betrekking tot geluidshinder te controleren.


Warmtepompen helpen de luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren

Normale verwarmingssystemen op brandstof hebben enkele ongewenste neveneffecten. Doordat brandstoffen worden verbrand, komen er luchtverontreinigende stoffen vrij. Een uitlaat zorgt er grotendeels voor dat deze stoffen niet in de binnenlucht terecht komen.

Stoffen die vrijkomen bij het verbranden van brandstof zijn fijnstof, koolstofdioxide (CO2), koolstofmonoxide (CO) en geuren. Vooral CO is erg gevaarlijk. Daarom is het installeren van een CO meter heel verstandig bij het verbranden van brandstoffen.

Een warmtepomp verbruikt geen brandstof, maar gebruikt elektriciteit. Daarom kan een warmtepomp de luchtkwaliteit binnenshuis helpen verbeteren in vergelijking met een verwarming op brandstof. Vooral wanneer u normaal gesproken een open haard gebruikt, zal een warmtepomp uw binnenluchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren.

Op deze website leest u alles over binnenluchtkwaliteit. Als u geïnteresseerd bent, raad ik u aan mijn artikel te lezen: The complete indoor air quality guide for your home.


Sommige hybride warmtepompen hebben een instelbaar besturingssysteem

Een hybride warmtepomp heeft een warmtepompcomponent die is aangesloten op bijvoorbeeld een CV ketel op gas. Sommige hybride warmtepompen hebben een functie waarmee ze constant kunnen kiezen welke verwarmingsoptie wordt gebruikt.

Als uw warmtepomp deze optie heeft, kan deze worden ingesteld om constant de beste manier van verwarmen te kiezen, afhankelijk van uw voorkeuren.

De opties zijn:

 • Optimaliseren voor kostenbesparing (op basis van efficiëntie en prijzen voor elektriciteit en gas)
 • Optimaliseren voor lage CO2-uitstoot (op basis van CO2-uitstoot van elektriciteit versus gas)
 • Optimaliseren voor efficiëntie (gebaseerd op energieverbruik en efficiëntie van energie-output)

Deze opties kunnen worden aangepast op basis van uw situatie en voorkeuren. Daarnaast berekent de warmtepomp continu wat zijn huidige rendement is (op basis van de temperatuur van de energiebron). Met deze informatie kiest hij tussen de beste verwarmingsoptie en schakelt hij indien nodig over. Zoals hierboven te zien is, is deze beslissing gebaseerd op ofwel de kosten, de CO2-uitstoot, of de prijs van elektriciteit en gas.


Water-water warmtepompen kunnen worden aangesloten op zonnecollectoren

Grondwarmtepompen bevatten normaal gesproken twee warmtebronnen: grond en water. Heeft u echter zonnecollectoren (zonnepanelen die met water gevulde buizen hebben om warmte op te vangen), dan kunt u ook uw warmtepomp op deze panelen aansluiten.

Als je al zonnecollectoren hebt, is de installatie relatief goedkoop. U hoeft geen gat te boren of buizen te leggen zoals bij een aardwarmtepomp.

Houd er echter rekening mee dat dit systeem meer werkt als een lucht-water warmtepomp. Een grond (water) warmtepomp is efficiënter omdat de grond (of het grondwater) niet bevriest, zelfs niet als de luchttemperatuur onder nul is. Dit systeem haalt indirect energie (warmte) uit de lucht, plus zonne-energie die anders je zonnepanelen alleen maar zou verwarmen.

Dit systeem heeft nog steeds een efficiëntie van 200-300%, zelfs als de luchttemperatuur onder het vriespunt daalt.

Bovendien kunnen uw zonnepanelen de elektriciteit leveren die nodig is om uw warmtepomp te laten werken.

Subsidie ​​is vaak beschikbaar voor warmtepompen

Zoals hierboven vermeld worden warmtepompen vanaf 2026 de norm in Nederland. De subsidie op warmtepompen ligt tussen de € 1.950 en € 5.100, afhankelijk van het type en het vermogen. Daarnaast zijn er eisen aan de warmtepomp en datum van installatie om subsidie te kunnen ontvangen. Zo moet de warmtepomp onder andere nieuw zijn en je mag hem niet zelf aansluiten.

Meer informatie is te vinden op de website van milieucentraal.


De nadelen van een warmtepomp

Warmtepompen verschillen op een aantal punten van andere verwarmingssystemen. Daardoor hebben ze een aantal nadelen, evenals enkele dingen waar u rekening mee moet houden. Ze passen bijvoorbeeld mogelijk niet goed bij uw situatie door installatie-eisen van warmtepompen of als uw huis slecht geïsoleerd is.


Verwarming op lage temperatuur kost meer tijd

Warmtepompen produceren lage temperatuur verwarming. Verwarmingssystemen op brandstofbasis creëren bijvoorbeeld vaak zeer hete lucht of water (tot 80 °C). Warmtepompen genereren alleen warmte tussen 45 en 55°C.

Normaal gesproken wordt de lucht (of het water in uw radiator) verwarmd tot een hoge temperatuur. Het grote temperatuurverschil met de lucht in de kamer zorgt ervoor dat de warmte snel uitgewisseld wordt. Bij relatief lage temperaturen is de warmte-uitwisseling langzamer. Daarom duurt het langer om de kamer te verwarmen.

Hierdoor wordt geadviseerd om de warmtepomp constant te laten draaien. Ook ‘s nachts of wanneer u het huis verlaat. Je kunt de thermostaat wat lager zetten, maar het is aan te raden om deze hooguit een paar graden lager te draaien.

Door de warmtepomp de hele tijd aan te laten, loopt deze zeer efficiënt. Het hoeft niet extra hard te werken als je de ruimte snel wilt verwarmen. Dit leidt dus niet noodzakelijkerwijs tot hogere gebruikskosten.

Een goede isolatie zorgt ervoor dat warmteverlies tot een minimum wordt beperkt en de verwarming zo snel mogelijk verloopt.


Een warmtepomp vraagt ​​om goede isolatie

Om een ​​warmtepomp goed te laten functioneren, is goede isolatie vereist. Aangezien warmtepompen verwarming op lage temperatuur leveren, moet elk warmteverlies tot een minimum worden beperkt. Anders kan het verwarmingssysteem het warmteverlies niet bijhouden.

Normaal gesproken creëert een centrale verwarming vrij hete lucht omdat het werkt met lucht of water tot 80°C. Hierdoor kan, als een deel van de warmte verloren gaat, de ruimte toch opwarmen tot de gewenste temperatuur. Bij warmtepompen ligt de temperatuuroutput echter veel dichter bij de gewenste kamertemperatuur. Daarom heeft warmteverlies meer impact.

Foto door Erik Mclean op Unsplash


Het rendement van een warmtepomp neemt af met de temperatuur

Een warmtepomp werkt het beste wanneer de gewenste temperatuuropbrengst relatief laag is terwijl de bron warm is. Wanneer het temperatuurverschil kleiner wordt, werkt de warmtepomp minder efficiënt. Een warmtepomp zal echter altijd minimaal 100% efficiënt zijn en waarschijnlijk een rendement van minimaal 200% behouden.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat de buitenlucht 15°C is en de gewenste binnentemperatuur 21°C. Een warmtepomp hoeft dan niet zo hard te werken en kan een zeer hoog rendement halen. Als de buitentemperatuur echter onder het vriespunt zakt, moet de warmtepomp veel harder werken. In dat geval zal het meer elektriciteit verbruiken en zal het rendement dalen.

Wanneer de temperatuur van de bron onder de -15°C zakt, zullen de meeste warmtepompen stoppen met werken. Dit betekent dat ze nu in principe alleen met elektriciteit verwarmen (wat een rendement heeft van 100%).

Grondwarmtepompen halen echter warmte uit de diepe ondergrond of uit grondwater. Dit bevriest nooit, ook niet als de lucht bevriest. Daarom hebben grondwarmtepompen een veel hoger minimumrendement.


Een warmtepomp heeft hoge investeringskosten

Een warmtepomp kan behoorlijk duur zijn. Een grondwarmtepomp heeft de hoogste investeringskosten omdat er gaten in de grond moeten worden geboord.

Kijk of u in aanmerking komt voor (lokale) subsidies om een ​​warmtepomp te helpen financieren.

De volgende tabel geeft de verwachte investeringskosten weer, evenals de verwachte besparingen en de te verwachten terugverdientijd.

Deze tabel is gebaseerd op informatie van een website van de Nederlandse overheid (milieucentraal.nl). Het gaat uit van het volgende:

 • Elektriciteitsprijs: € 0,22/kWh
 • Gasprijs: € 1/m³
 • Gasverbruik per jaar: 1.000 m³
Type warmtepomp Aanschafkosten
(incl. installatie)
Energieverbruik per jaarWarmteafgifteEfficiëntiebereik (afhankelijk van brontemperatuur)lopende kosten per jaarGemiddelde besparing per jaarRendement op investering
Lucht€ 6.500 tot 14.0002.800 kWh3 tot 12 kW100 – 400 %€616
€644*
10 – 22 jaar
Grond (of grondwater)€ 8.500 tot 19.5002.100 kWh4 tot 16 kW200 – 400 %
€462

€798*
11 – 24 jaar
Ventilatie€ 3.300 tot 4.700800 m³ gas + 1.600 kWh10,55 kW100+%€1152
€108
31 – 41 jaar
Hybride
€ 4.300 tot
6.400
750 m³ gas + 1.600 kWh10,55 kW100+%€1102€15827 – 41 jaar

Tabel 1: kosten, energieverbruik en investeringsrendement per type warmtepomp. ( bron )
*Besparingen zijn zowel gebaseerd op efficiëntie als op het niet meer gebruiken van gas .

Deze tabel houddt geen rekening met mogelijke gereduceerde aanschafkosten vanwege subsidies. Hierdoor zal de terugverdientijd enorm afnemen. Voor meer informatie over deze tabel en de kosten die bij warmtepompen horen, lees mijn artikel: This is how much a heat pump costs (purchase costs, yearly costs and ROI).


Warmtepompen werken op elektriciteit, wat relatief duur is

Warmtepompen zijn een van de meest efficiënte verwarmingssystemen. Ze gebruiken ze relatief weinig energie om ons huis te verwarmen. Helaas werken ze op elektriciteit, wat de duurste vorm van energie is. Daarom kan de jaarlijkse kostenbesparing alsnog tegenvallen.

Het is vrijwel zeker dat u met een warmtepomp alsnog bespaart op uw totale energierekening. De besparing is alleen relatief klein in vergelijking met de besparing op het energieverbruik.

Elektriciteit kost in 2022 ongeveer € 0,22 per kWh. Door het rendement van een warmtepomp kost het creëren van één kWh warmte gemiddeld tussen de € 0,22 en € 0,055. Gemiddeld ongeveer € 0,14. Ter vergelijking: gas kost € 0,1 per kWh (omgerekend adhv: 1m3 gas geeft ongeveer 10,2 kWh aan energie).

In koude gebieden is een CV ketel op gas waarschijnlijk goedkoper (omdat een warmtepomp dan minder effectief warmte kan onttrekken aan de buitenlucht). In milde en warme klimaten is een warmtepomp zeer efficiënt en is deze goedkoper in gebruik dan een gasketel.

Als je momenteel verwarmt met een elektrische CV ketel bespaar je enorm op je energieverbruik en -rekening met een warmtepomp. Als je meer wilt weten, raad ik je aan mijn artikel te lezen: Zijn warmtepompen goedkoper dan elektrische verwarming?


Zonder gasaansluiting moet u overstappen op elektrisch koken

In de berekeningen voor kostenbesparing ben ik er vanuit gegaan dat de gasaansluiting verdwijnt. Dit scheelt gemiddeld zo’n 260 euro op jaarbasis. Wel betekent dit ook dat u niet meer op gas kunt koken. Overstappen op elektrisch koken is niet per se een nadeel, maar het is wel iets waar u waarschijnlijk niet onderuit komt als u een warmtepomp installeert.

Met een ventilatie of hybride warmtepomp blijft u gebruik maken van gas. In dat geval kunt u ook op gas blijven koken. Wel zijn er flink wat voordelen aan elektrisch koken. Het verbeterd namelijk de luchtkwaliteit in de keuken en verkleind het brandgevaar en de kans op een gaslek.


Aardwarmtepompen hebben ruimte en een vergunning nodig

Om een aardwarmtepomp te kunnen installeren, heeft u een stuk land nodig om gaten voor de leidingen te boren. Ook moet er voldoende ruimte zijn om een ​​grote vrachtwagen de gaten te laten boren.

Een optie is om verticale leidingen te installeren die ongeveer 15 tot 122 meter diep zijn (bron) . Voor grote warmtepompen die meer dan één huishouden moeten verwarmen, zijn meerdere boorgaten nodig. De boorgaten moeten 5-6 m uit elkaar liggen om warmte-uitwisseling tussen de boorgaten te voorkomen. Voor meer informatie over aardwarmtepompen, dit artikel van kensaheatpumps.com uitstekend.

De andere optie is om een ​​netwerk van horizontale buizen van 1-2,50 m diep te leggen. Hiervoor is echter een relatief groot gebied nodig. volgens celcoct.com : “Er zijn 130 tot 200 meter horizontale lussen nodig voor elke ton energie die nodig is om te verwarmen of te koelen. Een middelgroot huis vereist meestal een unit van 3 ton, en dus zou er ruimte nodig zijn voor ongeveer 400 tot 600 meter lussen.”

Tot slot, als je een vijver of iets dergelijks in de buurt hebt, kun je leidingen op de bodem daarvan leggen.

Denk eraan om de plaatselijke regelgeving na te gaan of er een vergunning vereist is voor het installeren van een aardwarmtepomp.


Warmtepompen maken een laag frequent zoemend geluid

Warmtepompen maken een zoemend geluid met een lage frequentie. Dit is vergelijkbaar het geluid dat een koelkast maakt. Sommige mensen zijn gevoelig voor deze vorm van geluid en kunnen hier last van ondervinden. Enkele klachten die kunnen opspelen zijn hoofdpijn, slapeloosheid en een zwaar gevoel in het hoofd. Meer informatie kunt u vinden op de website van de GGD.